Privacy verklaring

Privacy verklaring

Laatste update: 12 maart 2024

Jouw privacy is voor Abe freelancers van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en voeren hierop beleid en controles. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Abe freelancers allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je hierover vragen hebt, neem dan contact op met info@abefreelancers.com

 

Opslaan gegevens 

 • Aanmelden freelancers: Bij het aanmeldproces vragen we jou om jouw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer, CV, twee recente voorbeelden van werk en een foto van jezelf. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij slaan deze informatie op en bewaren deze informatie voor één jaar. Daarna vragen we je opnieuw om toestemming om je CV te mogen bewaren.  
 • Contact via e-mail of telefoon: Mocht je met ons contact opnemen via e-mail of door te bellen, dan slaan we jouw voor- en achternaam, telefoonnummer en/of e-mailadres op. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij slaan deze informatie op en bewaren deze informatie voor één jaar. Daarna vragen we je opnieuw om toestemming om je CV te mogen bewaren.  

 

Statistieken en profilering

Wij houden alleen statistieken bij over het gebruik van onze website. Dit doen we op basis van gegevens die geanonimiseerd zijn. Daarvoor maken we gebruik van de statistieken die gekoppeld zijn aan WordPress (WP Statistics), waarmee de site gebouwd is. Met deze statistieken verbeteren we onze diensten om bijvoorbeeld activiteiten met freelancers en opdrachtgevers beter af te stemmen of webpagina’s te verbeteren. 

In WP statistics zijn de IP-adressen geanonimiseerd door het laatste deel van het IP-adres te maskeren. Anonimisering helpt ervoor te zorgen dat het volledige IP-adres van een gebruiker niet wordt opgeslagen of verwerkt, waardoor hun anonimiteit behouden blijft.

Het (geanonimiseerde) IP-adres is daarnaast gehashed. Hashing is een vorm van pseudonimisering die het IP-adres omzet in een unieke string, die niet kan worden teruggedraaid om het oorspronkelijke IP-adres te onthullen. Dit proces biedt een extra beveiligingslaag en voldoet aan gegevensbescherming regels zoals de AVG/GDPR, die het gebruik van pseudonimisering aanmoedigen om persoonlijke gegevens te beschermen.

 

Gegevens website

 • Cookies: Wij maken geen gebruik van cookies, omdat we de privacy van onze gebruikers en bezoekers zo veel mogelijk respecteren. Cookies zijn kleine bestanden waar informatie in wordt opgeslagen zodat gebruikers die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. 
 • Contactformulier: we maken geen gebruik van een contactformulier (op onze) website om enerzijds spam te voorkomen en anderzijds het contact zo makkelijk mogelijk te houden. 
 • Inschrijfformulier (voor profiel freelancers website): aangesloten Abe freelancers kunnen via een inschrijffunctionaliteit zelf informatie voor hun profiel op de website aanleveren. Om gebruik te maken van deze functionaliteit zijn ook persoonsgegevens gegevens, die freelancers bij ons achterlaten. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt alleen op grond van toestemming van de aanmaker. Het zijn gegevens die noodzakelijk zijn om aan opdrachtgevers te tonen. We verwerken deze gegevens zolang Abe freelancers bij ons zijn aangesloten en zichtbaar zijn op onze site met een profiel. Op jouw verzoek verwijderen wij deze gegevens.
 • Nieuwsbrief: Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuws, tips en informatie over Abe freelancers. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

 

Doorgeven van gegevens 

Wij geven jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Verwerkersovereenkomsten met andere partijen 

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Laposta gesloten. We gebruiken Laposta voor het versturen van onze nieuwsbrieven en gebruiken hiervoor alleen jouw voor- en achternaam en jouw e-mailadres. In de verwerkersovereenkomst met Laposta staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. 
 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Moneybird gesloten. We gebruiken Moneybird voor het bijhouden van onze boekhouding en financiën en voor het versturen en verwerken van facturen. Mocht je een factuur van ons krijgen of mochten wij een factuur van jouw ontvangen, dan gebruiken we hiervoor jouw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, Kvk-nummer, btw-nummer en bankrekeningnummer. In de verwerkersovereenkomst met Moneybird staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. 
 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Copper gesloten. We gebruiken Copper als CRM-systeem en daarmee voor het opslaan van alle persoonsgegevens. We gebruiken daarvoor jouw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer, CV, twee recente voorbeelden van werk en een foto van jezelf. n de verwerkersovereenkomst met Moneybird staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. 
 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google Workspace gesloten. We gebruiken Google Workspace voor het opslaan van documenten. We slaan hierin de CV’s, twee voorbeelden van recent werk en foto’s op van freelancers die zich bij ons aanmelden en aansluiten. In de verwerkersovereenkomst met Google Workspace staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. 
 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Docusign gesloten. We gebruiken Docusign voor het ondertekenen en opslaan van overeenkomsten voor onze opdrachtbemiddeling. Het gaat om overeenkomsten die worden afgesloten tussen freelancers en Abe freelancers, en tussen opdrachtgevers en Abe freelancers. In deze overeenkomsten staan voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats en een KvK-nummer. In de verwerkersovereenkomst met Docusign staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. 

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen: 

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. 
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens. 
 • Waar dat mogelijk is: 2FA-authentificatie. 
 • We controleren maandelijks bij alle tools die we gebruiken of er een update nodig is en voeren die waar nodig uit. 
 • We slaan onze wachtwoorden op in een wachtwoordkluis. 
 • We controleren jaarlijks de wetgeving over het opslaan en verwerken van data. 
 • We hebben beleid geformuleerd over hoe we onze data opslaan en verwerken en wat we doen in het geval van een datalek. 

 

Bewaartermijn

Wij bewaren alle gegevens voor één jaar en vragen je dan opnieuw of we je gegevens mogen bewaren. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum op de eerste pagina en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wijzigen van deze privacyverklaring delen we ook met je, waarover we je een email sturen. 

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben. 
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

info@abefreelancers.com

+31 (0) 6 83 85 67 25

Postbus 104 | 8390 AC | Noordwolde